Fellowships und Sponsoring

Fellowships und Sponsoring

 

 Name des Fellowships                                                   Dauer             Anzahl der Fellows         kurze Beschreibung
 

AGA – Harvard Fellowship Knee 2025-26
 

Ausschreibung 

Deadline: 15.06.2024

1 Jahr1

Hospitation bei
Prof. Dr. Christian Lattermann

Klinisch und Basiswissenschaftliches Fellowship in Boston

AGA-Residents-Fellowships
Knie  2025 bzw. Schulter 2025

Ausschreibung Knie

Ausschreibung Schulter

Deadline: 1.11.2024

2 Wochenje 2Hospitation bei AGA-Instruktoren/AGA-Faculty Member